Stavby - skutočný stav

 1. BIM: informačný model budovy
Je moderný, inteligentný proces pre tvorbu a správu projektov založený na modeli. Uľahčuje výmenu informácií v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používania budovy. Umožňuje tvoriť a spravovať projekty pozemných a inžinierskych stavieb infraštruktúry – rýchlejšie, ekonomickejšie a s nižšími dopadmi na životné prostredie. Tieto práce vykonávame v spolupráci so spoločnosťou 3D – SCV.

2. vytvorenie čiarového 3D modelu

3. Pôdorys

4. Rez

5. Pohľady

6. Fasáda

Interiér budov

Detailné pohľady stien miestností

Technologické celky

1. Potrubné systémy

2. ČOV

3. Úpravne vody

4. Technologické linky

Letecké snímkovanie s využitím dronov

1. vytvorenie aktuálnej ortofotomapy

2. vytvorenie digitálneho modelu terénu

Máte záujem o 3D laserové skenovanie? Kontaktujte nás.

Kontaktovať