Kto sme?

Sme geodetická spoločnosť, ktorá združuje takmer tridsať odborníkov – geodetov, projektantov pozemkových úprav a ďalších profesií, ktoré sú nevyhnutné pre naše úspešné fungovanie. Od svojho založenia sme prešli značným rozvojom a v súčasnosti patríme vo svojom obore medzi najvýznamnejšie firmy na Slovensku. V poslednom roku sme rozšírili naše portfólio prác aj o 3D scanovanie a spracovanie mračna bodov v spolupráci s firmou 3DSCV s. r. o.

Naše začiatky

  • rok 1990 začali sme podnikať v geodézii ako živnostníci
  • rok 1994 – vznikla spoločnosti GEO 3 s. r. o.
  • rok 2000 – vznikla spoločnosť GEO 3 Trenčín s. r. o.
  • rok 2014 – zlúčenie spoločností a vznik dnešnej firmy GEO 3 Trenčín s. r. o.
null

Tímová práca

Pracovné činnosti a zručnosti každého člena nášho tímu na seba účelne a plynule nadväzujú. Medzi členmi sú vytvorené intenzívne vzájomné vzťahy, súdržnosť, spolupráca a tímový duch.

null

Plnenie dohodnutých termínov

Naša spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na to, aby splnila dohodnuté termíny s odberateľom. V prípade nesplnenia týchto termínov preberáme na seba plnú zodpovednosť a akceptujeme dohodnuté sankcie.

null

História a skúsenosti

Na trhu geodetických prác sa pohybujeme už 26 rokov a za tú dobu sme spracovali veľké množstvo rôznorodých projektov. Postavili sme diaľničné úseky, mosty, výrobné haly či závody.

Pozrite si zoznam referencií, ktoré sme realizovali.

Pozrieť referencie