Služby, ktoré ponúkame

null

Projekty pozemkových úprav

null

Predrealizačné zameranie pre projekt

null

Porealizačné zameranie ku kolaudácii

null

Výkupový elaborát

null

Projekty jednoduchých pozemkových úprav

null

Vytyčovanie hraníc pozemkov

null

Geometrické plány

null

Identifikácia pozemkov

null

Zameranie pozdĺžnych a priečnych profilov

null

Budovanie vytyčovacích sietí

null

Vytyčovanie stavebných objektov

null

Účelové mapy rôznych mierok

null

Kontrolné geodetické meranie

Potrebujete pomôcť s vašim projektom? Napíšte nám!

Kontakt